Dr. Primož Sukič s.p. kot ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja morebitnih pritožb kupcev. Pritožba se lahko odda preko e-poštnega naslova primoz.sukic@hluh.si ali pisno na naslov ponudnika HluH, proizvodnja električnih naprav, dr. Primož Sukič s.p., Ulica talcev 1, 3230 Šentjur. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora, kot sledi v nadaljevanju.

V primeru, da kupec kot potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

1.) v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži POBUDO za začetek postopka izvensodnega reševanja tega potrošniškega spora pri odvetnici mag. Nataši Mlakar Sukič, poslovni naslov Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna, e-naslov info@mlakar-sukic.si, GSM št. (+386) 41 527 505, ki jo ponudnik priznava kot pristojno izvajalko za reševanje potrošniških sporov. Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) od julija 2018 dalje registrirana kot izvajalka izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo tkim. kombinirani oz. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajala v skladu z obstoječimi predpisi in z njene strani sprejetimi »Pravili postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljena na spletni strani mlakar-sukic.si. Na ta način je kupcu oz. potrošniku zagotovljen hiter, zaupen, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 do 60 dneh in je za kupca kot potrošnika brezplačen, razen pristojbine, ki znaša 20,00 EUR (potrošnik nosi tudi stroške pooblaščenca, če se zanj odloči).

Pobuda za začetek postopka se lahko vloži po navadni pošti na naslov Odvetnica mag. Nataša Mlakar Sukič, Kocbekova cesta 42, 3202 Ljubečna, ali po elektronski pošti na naslov info@mlakar-sukic.si, oboje s pripisom: Pobuda za IRPS. Pobuda se vloži v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, postopek se vodi v slovenskem jeziku. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodi odvetnica sama, in sicer kot nevtralna strokovnjakinja z izkušnjami iz tega področja, in ki izpolnjuje vse pogoje, predpisane z ZlsRPS in je vpisana v register izvajalcev pri MGRT. Dodatne podatke oz. informacije glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov s strani izvajalke odvetnice mag. Nataše Mlakar Sukič lahko najdete na njeni spletni strani mlakar-sukic.si.

Ponudnik skladno z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov:

URL: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

2.) vloži tožbo pri pristojnem sodišču.

V Šentjurju, dne 6. 8. 2019

Dr. Primož Sukič s.p.